Rezultāts: Apsardzes, piekļuves kontroles un videonovērošanas sistēmu apkope un remonts, avārijas bojājumu novēršana Bāriņu ielā 3, Liepājā, uz trīs gadiem

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
Nodrošinājuma valsts aģentūra (90009112024)
Uzvarētājs
SIA "Zibenszeļļi" (42103039994)
Summa
29 999,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 21/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Nodrošinājuma valsts aģentūra, 90009112024
Pasta adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1026 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Iepirkumu un realizācijas nodaļas vecākā referente Alīna Bogdanova Tālruņa numurs: 67829070
E-pasta adrese: iepirkumi@agentura.iem.gov.lv Faksa numurs: 67829076
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.nva.iem.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.nva.iem.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: īpašuma pārvaldīšana, apsaimniekošana, būvniecības nodrošināšana, iepirkuma veikšana u.c.
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Apsardzes, piekļuves kontroles un videonovērošanas sistēmu apkope un remonts, avārijas bojājumu novēršana Bāriņu ielā 3, Liepājā, uz trīs gadiem

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 1
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


apsardzes, piekļuves kontroles un videonovērošanas sistēmu apkope un remonts, avārijas bojājumu novēršana Bāriņu ielā 3, Liepājā, uz trīs gadiem

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
50000000-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

29999 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

IeM NVA 2013/75

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: apsardzes, piekļuves kontroles un videonovērošanas sistēmu apkopei un remontam, avārijas bojājumu novēršanai Bāriņu ielā 3, Liepājā, uz trīs gadiem
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
01/10/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Zibenszeļļi", 42103039994

Pasta adrese: Oskara Kalpaka iela 90-70

Pilsēta/Novads: Liepāja

Pasta indekss: Lv-3417

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: zibenszelli@inbox.lv

Tālruņa numurs: 26305452

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 29999    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 29999    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv