Grozījumi: 7.korpusa inficētu notekūdeņu dezinfekcijas stacijas rekonstrukcija

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" (40003457128)
Termiņš
skat. paziņojumu
Zem ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM, IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU VAI PĀRTRAUKŠANU

Publicēšanas datums: 21/11/2013

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)


Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", 40003457128


Pasta adrese: Vienības gatve 45


Pilsēta/Novads: Rīga


Pasta indekss: LV-1004

Valsts: Latvija

Kontaktpunkts (-i): VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004


Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Elīna Puriņa

Tālruņa numurs: 67064437

E-pasta adrese: elina.purina@bkus.lv


Faksa numurs: 67064473

Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.bkus.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.bkus.lv

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums: 7.korpusa inficētu notekūdeņu dezinfekcijas stacijas rekonstrukcija
II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts: 7.korpusa inficētu notekūdeņu dezinfekcijas stacijas rekonstrukcija
II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods
  Galvenā vārdnīca Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
Galvenais kods  45220000-5
Papildu kods (-i) 44115210-4
 
 

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids


III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu
Atklāta
Slēgta

Paātrināta slēgta

Sarunu procedūra
Paātrināta sarunu procedūra
Konkursa dialogs

Metu konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)
III.2. Administratīvā informācija


III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs: BKUS 2013/60

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)
Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: (dd/mm/gggg)

Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 23/10/2013 (dd/mm/gggg)


III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums:
23/10/2013 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA


IV.1. Paziņojuma saturs

Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana Labojums Papildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

Iepirkuma procedūra tika pārtraukta.

Iepirkuma procedūra tika izbeigta.

Dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)


IV.3.1) Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijāPaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijaiAbi iemesliIV.3.2) Sākotnējā paziņojumāIepirkuma procedūras dokumentos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)Abos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)IV.3.4) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Datumu labojuma vieta:
IV.3.4)

Šī teksta vietā:
26/11/2013 (dd/mm/gggg)
11:00

Jābūt:
10/12/2013 (dd/mm/gggg)
11:00

Datumu labojuma vieta:
IV.3.5)

Šī teksta vietā:
26/11/2013 (dd/mm/gggg)
11:00

Jābūt:
10/12/2013 (dd/mm/gggg)
11:00

Datumu labojuma vieta:
IV.3.8)

Šī teksta vietā:
26/11/2013 (dd/mm/gggg)
11:00

Jābūt:
10/12/2013 (dd/mm/gggg)
11:00IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):


IV.5. šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv