Rezultāts: Volumetriskā displeja 3D attēla ietekmes uz cilvēka redzes sistēmu novērtējums

Publicēts
10.09.2018
10.09.2018
Pasūtītājs
Lightspace Technologies (40103758550)
Uzvarētājs
Latvijas Universitāte (3341000218)
Summa
128 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 10/09/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Lightspace Technologies

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103758550

Adrese

Ziedleju iela 1, Mārupe, Mārupes novads, Latvija, LV-2167

Tālruņa numurs(-i)

67800009

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Produktu izstrādes vadītājs Krišs Osmanis, +371 6755 0509, kriss.osmanis@lightspace3d.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Volumetriskā displeja 3D attēla ietekmes uz cilvēka redzes sistēmu novērtējums

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

20/08/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

03/09/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts): 03/09/2018

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Latvijas Universitāte 3341000218 Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Latvijas Universitāte 3341000218 Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

128000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv