Rezultāts: Toneru un kārtridžu piegāde un uzpilde Smiltenes novada vajadzībām

Publicēts
24.02.2016
24.02.2016
Pasūtītājs
Smiltenes novada pašvaldība (90009067337)
Uzvarētājs
SIA "Ortega" (40003620165)
Summa
14 684,80 EUR
Sludinājums
www.smiltene.lv/Test2...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 24/02/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Smiltenes novada pašvaldība, 90009067337

Pasta adrese

Dārza ielā 3, Smiltene, LV-4729

Pilsēta / Novads

Smiltene

Pasta indekss

LV-4729

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Sanda Raiskuma

Tālruņa numurs

64774844

Faksa numurs

64707575

E-pasta adrese

iepirkumi@smiltene.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.smiltene.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.smiltene.lv/Test2

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Toneru un kārtridžu piegāde un uzpilde Smiltenes novada vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Toneru un kārtridžu piegāde un uzpilde Smiltenes novada vajadzībām

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Toneru un kārtridžu piegāde un uzpilde Smiltenes novada vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
30237000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

14684.8 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SND 2015/53/M

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Toneru un kārtridžu piegāde un uzpilde Smiltenes novada vajadzībām

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

23/02/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

8

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Ortega", 40003620165

Pasta adrese

Āžu iela 5-88

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1005

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67383525

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 14684.8    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 14684.8    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv