Rezultāts: Drukas iekārtu oriģinālo un analogo lāzerdrukas toneru un tintes kasetņu piegāde Saldus novada pašvaldības vajadzībām

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Saldus novada pašvaldība (90009114646)
Uzvarētājs
SIA “I.T.TEHNIKA” (48503019396), SIA “MTD Centrs” (48503010804), SIA “Officeday Latvia” (40003249449), SIA “INSER IT” (42103061567)
Summa
41 999,99 EUR
Sludinājums
www.saldus.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/02/2016

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Saldus novada pašvaldība, 90009114646
Pasta adrese: Striķu ielā 3
Pilsēta/Novads: Saldus Pasta indekss: LV-3801 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ilze Opelta Tālruņa numurs: 63807281
E-pasta adrese: ilze.opelta@saldus.lv Faksa numurs: 63881100
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.saldus.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.saldus.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Drukas iekārtu oriģinālo un analogo lāzerdrukas toneru un tintes kasetņu piegāde Saldus novada pašvaldības vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Saldus

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


lāzerdrukas toneru un tintes kasetņu piegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
30100000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41999.99 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SNP 2015/49

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Drukas iekārtu oriģinālo lāzerdrukas toneru un tintes kasetņu piegāde Saldus novada pašvaldības vajadzībām
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
14/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA “I.T.TEHNIKA”, 48503019396

Pasta adrese: J.Rozentāla iela 20-18

Pilsēta/Novads: Saldus

Pasta indekss: 3801

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA “MTD Centrs”, 48503010804

Pasta adrese: Zvejnieku iela 9

Pilsēta/Novads: Saldus

Pasta indekss: 3801

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA “Officeday Latvia”, 40003249449

Pasta adrese: “Piepilsētas”, Krustkalni

Pilsēta/Novads: Ķekavas novads

Pasta indekss: 2111

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 395.08    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN):    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Drukas iekārtu analogo lāzerdrukas toneru un tintes kasetņu piegāde Saldus novada pašvaldības vajadzībām
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
14/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA “I.T.TEHNIKA”, 48503019396

Pasta adrese: J.Rozentāla iela 20-1

Pilsēta/Novads: Saldus

Pasta indekss: 3801

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA “INSER IT”, 42103061567

Pasta adrese: Klaipēdas iela 132-16

Pilsēta/Novads: Liepāja

Pasta indekss: 3416

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA “MTD Centrs”, 48503010804

Pasta adrese: Zvejnieku iela 9

Pilsēta/Novads: Saldus

Pasta indekss: 3801

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 179.74    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN):    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei
Iepirkuma nolikums paredz - Iepirkuma rezultātā tiks slēgti Līgumi ar 3 (trīs) pretendentiem par katru iepirkuma daļu.


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv