Rezultāts: Disku pļaujmašīnas iegāde

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
SIA MJ Invest (40003958876)
Uzvarētājs
SIA LAJA (47103000680)
Summa
4 380,17 EUR
Tālrunis
29635320

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA MJ Invest

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003958876

 Adrese: "Jaunozoli" Umurgas pagasts, Limbažu novads., Latvija, LV-4004

 Tālruņa numurs(-i): 29635320
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Pilnvarotā persona Māris Rika, T.26495637, mrika@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Disku pļaujmašīnas iegāde
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA LAJA 47103000680 Rūpniecības iela 49A, Madona, LV-4801 Latvija
SIA Fermeris un Ko 49503003411 Tirgoņu iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Latvija
SIA POLTEH 40003801363 Zemītes iela 8, Tukums, LV-3104 Latvija
SIA Agro Silja 44103020976 Izstādes iela 8, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126 Latvija
SIA ARME 40003814527 Kopiela 1, ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018 Latvija
SIA Armuss 40003118838 Institūta 1 c, Ulbroka, Stopiņi navads, LV-2130 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA LAJA  47103000680  Rūpniecības iela 49A, Madona, LV-4801  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 4380.17 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv