Rezultāts: Par cietušo un to tuvinieku atbalsta tālruņa “116006” kontaktu centra nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanu

Publicēts
04.12.2015
04.12.2015
Pasūtītājs
Biedrība "Skalbes" (40008017804)
Uzvarētājs
SIA "CSC TELECOM” (40003611196)
Summa
24 014,40 EUR
Sludinājums
www.skalbes.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 04/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Biedrība "Skalbes", 40008017804
Pasta adrese: Kungu iela 34
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV 1050 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Reinis Joņins Tālruņa numurs: 28344441
E-pasta adrese: skalbes@skalbes.lv Faksa numurs: -
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.skalbes.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.skalbes.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Biedrība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: diennakts psiholoģiskā palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām, preventīvais darbs, izglītošana
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Par cietušo un to tuvinieku atbalsta tālruņa "116006" kontaktu centra nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanu

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 5
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga, Kungu iela 34

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Kontaktu centra nodrošināšanas pakalpojumi, t. sk. uzturēšana un atbalsts, cietušo un to tuvinieku atbalsta tālrunim 116006

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
64216200-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

24014.4 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

Skalbes 2015/1

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par cietušo un to tuvinieku atbalsta tālruņa "116006" kontaktu centra nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanu
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
03/12/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "CSC TELECOM”, 40003611196

Pasta adrese: Cēsu iela 31

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV 1012

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@csc.lv

Tālruņa numurs: 67780000

Faksa numurs: 67780001

Vispārējā interneta adrese (URL): www.csctelecom.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 24014.4    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 24014.4    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv