Sludinājums: Elektronikas un datorzinātņu institūta finanšu vadības un grāmatvedības politikas sākotnējais ex-ante audits projekta Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002 ietvaros

Publicēts
15.06.2015
15.06.2015
Pasūtītājs
Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" (90002135242)
Termiņš
29.06.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Zanda Seržāne, Aija Katlapa
E-pasts
Sludinājums
edi.lv/lv/iepirkumi/...
Tālrunis
67558251, 67558201

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 15/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts", 90002135242
Pasta adrese: Dzērbenes iela 14
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1006 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Zanda Seržāne, Aija Katlapa Tālruņa numurs: 67558251, 67558201
E-pasts: iepirkumi@edi.lv Faksa numurs: 67555337
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.edi.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://edi.lv/lv/iepirkumi/
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: zinātniski - pētnieciskā
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Elektronikas un datorzinātņu institūta finanšu vadības un grāmatvedības politikas sākotnējais ex-ante audits projekta Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002 ietvaros

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Elektronikas un datorzinātņu institūta finanšu vadības un grāmatvedības politikas sākotnējais ex-ante audits projekta Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3./15/IPIA/VIAA/002 ietvaros

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
79210000-9

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  1 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

EDI 2015/11

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 29/06/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 8:30 - 17:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 29/06/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

29/06/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00
Vieta:  Dzērbenes iela, Rīga, LV-1006

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, Eiropas Reģinālās attīstības fonds, Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana, Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3./15/IPIA/VIAA/002

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv