Rezultāts: Apmācību programmas “Datorika” kursi (33.daļa)

Publicēts
10.03.2015
12.03.2015
Pasūtītājs
Biedrība "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija" (LIKTA) (40008038242)
Uzvarētājs
SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" (50003138501)
Summa
257 935,00 EUR
Tālrunis
67291896

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 10/03/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Biedrība "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija" (LIKTA)

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40008038242

 Adrese: Stabu iela 47, Rīga, Latvija, LV-1011

 Tālruņa numurs(-i): 67291896
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projekta vadītāja, Inese Krilova, 67311821, office@likta.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Apmācību programmas "Datorika" kursi (33.daļa)
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 20/02/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 09/03/2015
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" 50003138501 Tallinas iela 4, Rīga, LV-1001 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "Baltijas Datoru Akadēmija"  50003138501  Tallinas iela 4, Rīga, LV-1001  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 257935 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: V/A "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra"
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv