Sludinājums: „Latvijas Loģistikas asociācijas biedru un partneru darbinieku vispārīgo iemaņu pilnveides un profesionālo iemaņu pilnveides apmācību programmas 2014-03 – Datorika; Transporta pakalpojumi”

Publicēts
01.08.2014
01.08.2014
Pasūtītājs
Biedrība "Latvijas Loģistikas asociācija" (40008031742)
Termiņš
15.08.2014

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 01/08/2014

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Biedrība "Latvijas Loģistikas asociācija"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40008031742

Adrese: Skolas iela 21, 605.kab., Rīga, Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i): 67373300
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projektu vadītāja, Sanita Baumgarte, 67374113

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: „Latvijas Loģistikas asociācijas biedru un partneru darbinieku vispārīgo iemaņu pilnveides un profesionālo iemaņu pilnveides apmācību programmas 2014-03 – Datorika; Transporta pakalpojumi”
3. Līguma veids: Pakalpojumi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Latvija
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/06/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 615500 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 15/08/2014
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Miera iela 36b - 3.stāvs, Rīga
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām
9. Cita informācija (ja nepieciešams): 1) Iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā, vai atsevišķi par noteikto sadaļu A vai/un B vai/un C; 2) Pretendents iesniedz tikai vienu sākotnējā piedāvājuma variantu
10. Pievienotie dokumenti 370407__0_Iepirkprieksmetapraksts2143.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv