Sludinājums: "Vieglās rūpniecības un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku profesionālo iemaņu pilnveides apmācību programma (I sadaļa)". 1.sadaļa: Datorika, 2.sadaļa: Ražošanas inženierzinības un vadība

Publicēts
31.07.2014
31.07.2014
Pasūtītājs
Biedrība "Vieglās Rūpniecības Uzņēmumu Asociācija" (40003181451)
Termiņš
21.08.2014

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 31/07/2014

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Biedrība "Vieglās Rūpniecības Uzņēmumu Asociācija"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003181451

Adrese: Aristida Briāna iela 10, Rīga, Latvija, LV-1001

Tālruņa numurs(-i): 29456113
Faksa numurs(-i) (ja ir): 66660155

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): projekta koordinators, Artūrs Mežals, arturs@4idea.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: "Vieglās rūpniecības un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku profesionālo iemaņu pilnveides apmācību programma (I sadaļa)". 1.sadaļa: Datorika, 2.sadaļa: Ražošanas inženierzinības un vadība
3. Līguma veids: Pakalpojumi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Latvija un/vai ārvalstis (Piegādātāja - apmācību pakalpojuma sniedzēja nodrošinātās telpās vai projekta partneru nodrošinātās telpās)
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/11/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 480000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 21/08/2014
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ernesta Birznieka-Upīša iela 20A, 1.korp., 404.kab. vai 505.kab., Rīga, Latvija, LV-1050
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai- atbalsts partnerībā organizētām apmācībām
9. Cita informācija (ja nepieciešams): -
10. Pievienotie dokumenti 370356__0_Teh.specVRUA11.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv