Rezultāts: Stiepļu erozijas iekārta ar datorizētu programmvadību (CNC)

Publicēts
31.07.2014
31.07.2014
Pasūtītājs
Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" (40003042006)
Uzvarētājs
DUROC Machine Tool SIA (40003716495)
Summa
100 800,00 EUR
Tālrunis
+ 371 27000891, +371 27033720

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/07/2014

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003042006

 Adrese: Ganību dambis 31, Rīga, Latvija, LV-1005

 Tālruņa numurs(-i): + 371 27000891, +371 27033720
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Galvenais tehnologs Vladimirs Maļgins, Tālruņa Nr. + 371 27000891, +371 27033720, vladimir.malgin@rer.lv, dt@rer.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Stiepļu erozijas iekārta ar datorizētu programmvadību (CNC)
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 26/11/2013
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 31/07/2014
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
DUROC Machine Tool SIA 40003716495 Tilta iela 12-60, Rīga, LV-1005 Latvija
OU Rolands Moisejs 10528216 Peterburi tee 46, Tallin Igaunija
SIA „ARITO LATVIA” 42103056119 Ģenerāļa Baloža iela 33, Liepāja, LV-3414 Latvija
UAB APLAMETA 303116760 Kalvariju 125, Vilnius Lietuva
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
DUROC Machine Tool SIA 40003716495 Tilta iela 12-60, Rīga, LV-1005 Latvija
OU Rolands Moisejs 10528216 Peterburi tee 46, Tallin Igaunija
SIA „ARITO LATVIA” 42103056119 Ģenerāļa Baloža iela 33, Liepāja, LV-3414 Latvija
UAB APLAMETA 303116760 Kalvariju 125, Vilnius Lietuva
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 DUROC Machine Tool SIA  40003716495  Tilta iela 12-60, Rīga, LV-1005  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 100800 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: VA Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv