Rezultāts: Latvijas Pilnvaroto Autotirgotāju asociācijas biedru un partneru darbinieku profesionālo iemaņu pilnveides apmācību programma 12/2013: A – Servisa darbinieku mācības; B – Datorika

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
Biedrība „Auto asociācija” (40008008801)
Uzvarētājs
SIA „Mācību centrs Liepa” (40003734147)
Summa
19 934,80 LVL

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 20/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Biedrība „Auto asociācija”

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40008008801

 Adrese: Rīga, Vangažu iela 5, Latvija, LV-1024

 Tālruņa numurs(-i): +371 67374113
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Ilze Simakova, 67374113, ilze@demarsch.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Latvijas Pilnvaroto Autotirgotāju asociācijas biedru un partneru darbinieku profesionālo iemaņu pilnveides apmācību programma 12/2013: A - Servisa darbinieku mācības; B - Datorika
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 24/10/2013
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 19/11/2013
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Mācību centrs Liepa” 40003734147 Rīga, Maskavas iela 58b, LV-1003 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Mācību centrs Liepa” 40003734147 Rīga, Maskavas iela 58b, LV-1003 Latvija
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA „Mācību centrs Liepa”  40003734147  Rīga, Maskavas iela 58b, LV-1003  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 19934.8 LVL
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Par iepirkuma priekšmeta B sadaļu

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv