Sludinājums: Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Latgales kultūrvēstures muzejā, Rēzeknē

Publicēts
19.11.2013
19.11.2013
Pasūtītājs
Rēzeknes pilsētas dome (90000025465)
Termiņš
05.12.2013
Pilsēta
Kontaktpersona
ĒRIKA LAZAREVA
E-pasts
Tālrunis
28677549

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 19/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rēzeknes pilsētas dome, 90000025465
Pasta adrese: Atbrīvošanas aleja 93
Pilsēta/Novads: Rēzekne Pasta indekss: LV-4601 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): ĒRIKA LAZAREVA Tālruņa numurs: 28677549
E-pasts: erika.lazareva@rezekne.lv Faksa numurs: 64607606
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rezekne.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rezekne.lv/dome/oficiala-informacija/iepirkumi/
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Latgales kultūrvēstures muzejā, Rēzeknē

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rēzekne

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Latgales kultūrvēstures muzejā, Rēzeknē

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
39000000-2 51000000-9
30000000-9
31000000-6
38000000-5

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  1 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RPD 2013/102

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 05/12/2013 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 8.00.-16.30.

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 05/12/2013 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:30

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

05/12/2013 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:30
Vieta:  120.telpa, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

III. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Rēzeknes pilsētas domes pašvaldības aģentūra "Rēzeknes kultūras un tūrisma centrs", 90009923415
Pasta adrese: Atbrīvošanas aleja 93
Pilsēta/Novads: RĒZEKNE Pasta indekss: LV-4601 Valsts: Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv