Sludinājums: “Maināmo paklāju noma Ventspils pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām”

Publicēts
25.04.2016
25.04.2016
Pasūtītājs
Ventspils pilsētas dome (90000051970)
Termiņš
13.05.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Dāvis Delvers
E-pasts
Sludinājums
www.ventspils.lv...
Tālrunis
63601121

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 25/04/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Ventspils pilsētas dome, 90000051970

Pasta adrese

Jūras iela 36

Pilsēta / Novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Dāvis Delvers

Tālruņa numurs

63601121

Faksa numurs

63601118

E-pasta adrese

davis.delvers@ventspils.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ventspils.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.ventspils.lv

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

"Maināmo paklāju noma Ventspils pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām"

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Ventspils

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

"Maināmo paklāju noma Ventspils pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām"

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
39531000-3

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  24 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VPD 2016/1/14

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 13/05/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks P. 8:00-12:00 un 13:00-18:00 O. T.C. 8:00-12:00 un 13:00-17:00 P. 8:00-12:00 un 13:00-16:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 13/05/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

13/05/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

Vieta: Ventspils, Jūras iela 36

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

III. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts", 41203001052

Pasta adrese

Ventspils, Pils iela 12

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Pašvaldības SIA "ŪDEKA", 41203000983

Pasta adrese

Talsu iela 65

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV 3602

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”, 40003007655

Pasta adrese

Talsu iela 84

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi", 41203001885

Pasta adrese

Užavas ielā 8, II.stāvs

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", LV 40003246

Pasta adrese

Inženieru iela 60

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Pašvaldības SIA "Ventspils poliklīnika", 40003246298

Pasta adrese

Raiņa iela 6

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV3601

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

PSIA "Ventspils reiss", 40003333256

Pasta adrese

Robežu iela 7

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

PSIA "Ventspils tirgus", 41203001777

Pasta adrese

Ventspils, Pils iela 14

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

SIA "Ventspils lidosta", 51203031491

Pasta adrese

Ganību iela 103

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV 3601

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

SIA "Kurzemes filharmonija", 51203035281

Pasta adrese

Karlīnes iela 40

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils"", 40003245964

Pasta adrese

Sporta iela 7/9

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde, 90000052497

Pasta adrese

Raiņa iela 10

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Ventspils pašvaldības iestāde "Kultūras centrs", 90001156868

Pasta adrese

Kuldīgas iela 18

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

P/I "Ventspils muzejs", 90001156887

Pasta adrese

Jāņa ielā 17

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

3601

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils bibliotēka", 90001156891

Pasta adrese

Akmeņu iela 2

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Ventspils pilsētas sociālais dienests, 90000052533

Pasta adrese

Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV - 3601

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Ventspils Pilsētas Pašvaldības policija, 90000079665

Pasta adrese

Andreja iela 3

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde", 90000088935

Pasta adrese

Užavas iela 8

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs", 90001517332

Pasta adrese

Akmeņu iela 3

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Ventspils brīvostas pārvalde, 90000284085

Pasta adrese

Jāņa iela 19, Ventspils

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV - 3601

Valsts

Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv