Rezultāts: “Par bīdāmo, vertikālo, auduma žalūziju sistēmu izgatavošanu un piegādi Valsts policijas vajadzībām”

Publicēts
21.05.2015
21.05.2015
Pasūtītājs
Valsts policija (90000099040)
Uzvarētājs
SIA "THOMSON Solutions" (40103327576)
Summa
8 264,46 EUR
Sludinājums
www.vp.gov.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 21/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts policija, 90000099040
Pasta adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.4
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV 1026 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Jeļena Petričenko Tālruņa numurs: 67075523
E-pasta adrese: jelena.petricenko@vp.gov.lv Faksa numurs: 67075533
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vp.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.vp.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


"Par bīdāmo, vertikālo, auduma žalūziju sistēmu izgatavošanu un piegādi Valsts policijas vajadzībām”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


"Par bīdāmo, vertikālo, auduma žalūziju sistēmu izgatavošanu un piegādi Valsts policijas vajadzībām"

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
39515430-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

8264.46 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

IeM VP 2015/25

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: "Par bīdāmo, vertikālo, auduma žalūziju sistēmu izgatavošanu un piegādi Valsts policijas vajadzībām"
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
28/04/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "THOMSON Solutions", 40103327576

Pasta adrese: Brīvības iela 155 k-4

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1012

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 8264.46    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 8264.46    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Noslēgt viens līgums par visam iepirkumā daļam.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv