Rezultāts: „Maināmo paklāju noma Ventspils pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām”

Publicēts
25.05.2015
25.05.2015
Pasūtītājs
Ventspils pilsētas dome (90000051970)
Uzvarētājs
A/S Berendsen Tekstila Serviss (40003188248)
Summa
13 998,63 EUR
Sludinājums
www.ventspils.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 25/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Ventspils pilsētas dome, 90000051970
Pasta adrese: Jūras iela 36
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3601 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Dāvis Delvers Tālruņa numurs: 63601121
E-pasta adrese: davis.delvers@ventspils.lv Faksa numurs: 63601118
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ventspils.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.ventspils.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


„Maināmo paklāju noma Ventspils pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Ventspils

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


„Maināmo paklāju noma Ventspils pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām”

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
39531000-3

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

13998.63 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VPD 2015/1/11

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: „Maināmo paklāju noma Ventspils pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām”
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
11/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: A/S Berendsen Tekstila Serviss, 40003188248

Pasta adrese: Bukaišu iela 3a

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV - 1004

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1056.5    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 13998.63    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts", 41203001052
Pasta adrese: Ventspils, Pils iela 12
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3601 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Pašvaldības SIA "ŪDEKA", 41203000983
Pasta adrese: Talsu iela 65
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV 3602 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”, 40003007655
Pasta adrese: Brīvības iela 38
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3601 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi", 41203001885
Pasta adrese: Užavas ielā 8, II.stāvs
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3601 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", LV 40003246
Pasta adrese: Inženieru iela 60
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3601 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Pašvaldības SIA "Ventspils poliklīnika", 40003246298
Pasta adrese: Raiņa iela 6
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV3601 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): PSIA "Ventspils reiss", 40003333256
Pasta adrese: Robežu iela 7
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3601 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Pašvaldības SIA "Ventspils tirgus", 41203001777
Pasta adrese: Pils iela 14
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3601 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): SIA "Ventspils lidosta", 51203031491
Pasta adrese: Ganību iela 103
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV 3601 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): SIA "Kurzemes filharmonija", 51203035281
Pasta adrese: Karlīnes iela 40
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3601 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils"", 40003245964
Pasta adrese: Sporta iela 7/9
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3601 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde, 90000052497
Pasta adrese: Raiņa iela 10
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3601 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ventspils pašvaldības iestāde "Kultūras centrs", 90001156868
Pasta adrese: Kuldīgas iela 18
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3601 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): P/I "Ventspils muzejs", 90001156887
Pasta adrese: Jāņa ielā 17
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: 3601 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils bibliotēka", 90001156891
Pasta adrese: Akmeņu iela 2
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3601 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests, 90000052533
Pasta adrese: Raiņa iela 10
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3601 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ventspils Pilsētas Pašvaldības policija, 90000079665
Pasta adrese: Andreja iela 3
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3601 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde", 90000088935
Pasta adrese: Užavas iela 8
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3600 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs", 90001517332
Pasta adrese: Akmeņu iela 3
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3601 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ventspils brīvostas pārvalde, 90000284085
Pasta adrese: Jāņa iela 19, Ventspils
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV - 3601 Valsts: Latvija

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv