Rezultāts: Saimniecības preču piegāde Grobiņas novada domei un tās pakļautībā esošajām iestādēm

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
Grobiņas novada dome (90000058625)
Uzvarētājs
Individuālais komersants "Vilija A" (42102026028)
Summa
29 999,99 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Grobiņas novada dome, 90000058625
Pasta adrese: Lielā ielā 76
Pilsēta/Novads: Grobiņa Pasta indekss: LV-3430 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Linda Leja Tālruņa numurs: 63497967
E-pasta adrese: linda@grobinasnovads.lv Faksa numurs: 63490171
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.grobina.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.grobina.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Saimniecības preču piegāde Grobiņas novada domei un tās pakļautībā esošajām iestādēm

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Grobiņas novada dome Lielā ielā 76, Grobiņa, Grobiņas novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


saimniecības preču piegāde Grobiņas novada domei un tās pakļautībā esošajām iestādēm

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
39800000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

29999.99 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

GrND 2013/31

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par saimniecības preču piegādi
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
15/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Individuālais komersants "Vilija A", 42102026028

Pasta adrese: Lielā iela 62A-13

Pilsēta/Novads: Grobiņa, Grobiņas novads

Pasta indekss: LV-3430

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: vilija.radava@ml.lv

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 29999.99    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 29999.99    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Līgums slēgts uz diviem gadiem par Ls bez PVN 8976,76, nemainoties vienības izcenojumiem, bet mainoties preču daudzumam līdz 29999.99 Ls bez PVN

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv