Rezultāts: BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastā” ietvaros

Publicēts
03.03.2017
03.03.2017
Pasūtītājs
Apes novada dome (90000035872)
Uzvarētājs
Skatīt IUB sludinājumu →
Summa
7 978,00 EUR
Sludinājums
http://www.apesnovads.lv/apes-novad...
Avots
https://pvs.iub.gov.lv/show/487188...