Rezultāts: Pārbūves būvprojekta izstrāde “Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu uzlabošana”

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Smiltenes novada pašvaldība (90009067337)
Uzvarētājs
SIA "JOE" (43603067147)
Summa
7 999,99 EUR
Sludinājums
www.smiltene.lv/Test2...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/02/2016

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Smiltenes novada pašvaldība, 90009067337
Pasta adrese: Dārza ielā 3, Smiltene, LV-4729
Pilsēta/Novads: Smiltene Pasta indekss: LV-4729 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Sanda Raiskuma Tālruņa numurs: 64774844
E-pasta adrese: iepirkumi@smiltene.lv Faksa numurs: 64707575
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.smiltene.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.smiltene.lv/Test2

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Pārbūves būvprojekta izstrāde "Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu uzlabošana"

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 12
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Pārbūves būvprojektu izstrāde “Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu uzlabošana”

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Pārbūves būvprojekta izstrāde "Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu uzlabošana"

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
71242000-6

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

7999.99 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SND 2015/57/M

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Pārbūves būvprojekta izstrāde "Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu uzlabošana"
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
07/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "JOE", 43603067147

Pasta adrese: Atmodas iela 19

Pilsēta/Novads: Jelgava

Pasta indekss: LV-3007

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@siajoe.lv

Tālruņa numurs: 24555005

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 7999.99    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 7999.99    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv