Rezultāts: Izglītības iestāžu ēku tehniskā apsekošana

Publicēts
07.12.2015
07.12.2015
Pasūtītājs
Liepājas pilsētas pašvaldība (90000063185)
Uzvarētājs
SIA “BM projekts” (40103196966)
Summa
3 670,00 EUR
Sludinājums
www.liepaja.lv/page/6...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 07/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Liepājas pilsētas pašvaldība, 90000063185
Pasta adrese: Rožu iela 6
Pilsēta/Novads: Liepāja Pasta indekss: LV-3401 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Baiba Akmentiņa - Čerņecova Tālruņa numurs: 63404701
E-pasta adrese: iepirkumi@dome.liepaja.lv Faksa numurs: 63404777
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.liepaja.lv/varti/lv/
Pircēja profila adrese (URL): http://www.liepaja.lv/page/6

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Izglītības iestāžu ēku tehniskā apsekošana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 12
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Liepāja

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Izglītības iestāžu ēku tehniskā apsekošana, pēc nepieciešamības plaisu monitorings, atzinuma sagatavošana.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
71630000-3

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

3670 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LPP 2015/121

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas ēkas vecā korpusa Rīgas ielā 50, Liepājā ēkas tehniskā apsekošana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
17/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA “BM projekts”, 40103196966

Pasta adrese: Viršu iela 12-47

Pilsēta/Novads: Tīraine, Mārupes novads

Pasta indekss: LV-2167

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@bm-projekts.lv

Tālruņa numurs: 28474535

Faksa numurs: 67934080

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 750    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 750    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas ēkas Liedaga ielā 5, Liepājā ēkas tehniskā apsekošana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
17/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA “BM projekts”, 40103196966

Pasta adrese: Viršu iela 12-47

Pilsēta/Novads: Tīraine, Mārupes novads

Pasta indekss: LV-2167

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@bm-projekts.lv

Tālruņa numurs: 28474535

Faksa numurs: 67934080

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 920    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 920    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Liepājas Raiņa 6.vidusskolas ēkas Ganību ielā 106, Liepājā ēkas tehniskā apsekošana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
17/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA “BM projekts”, 40103196966

Pasta adrese: Viršu iela 12-47

Pilsēta/Novads: Tīraine, Mārupes novads

Pasta indekss: LV-2167

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@bm-projekts.lv

Tālruņa numurs: 28474535

Faksa numurs: 67934080

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 700    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 700    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Liepājas pilsētas 12.vidusskolas ēkas Kr.Valdemāra ielā 35/37, Liepājā ēkas tehniskā apsekošana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
17/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA “BM projekts”, 40103196966

Pasta adrese: Viršu iela 12-47

Pilsēta/Novads: Tīraine, Mārupes novads

Pasta indekss: LV-2167

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@bm-projekts.lv

Tālruņa numurs: 28474535

Faksa numurs: 67934080

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 650    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 650    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas ēkas Alejas ielā 16, Liepājā ēkas tehniskā apsekošana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
17/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA “BM projekts”, 40103196966

Pasta adrese: Viršu iela 12-47

Pilsēta/Novads: Tīraine, Mārupes novads

Pasta indekss: LV-2167

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@bm-projekts.lv

Tālruņa numurs: 28474535

Faksa numurs: 67934080

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 650    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 650    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv