Rezultāts: Fasādes (jumta) vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde APP “Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts” ēkai

Publicēts
07.12.2015
07.12.2015
Pasūtītājs
Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts (90002137506)
Uzvarētājs
SIA “JaunRīga ECO” (40103680902)
Summa
1 800,00 EUR
Sludinājums
www.priekuliselekcija.lv/...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 07/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts, 90002137506
Pasta adrese: Zinātnes 1a, Priekuļi, Cēsu rajons
Pilsēta/Novads: Priekuļi Pasta indekss: LV-4126 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Laura Prikule Tālruņa numurs: 29339378
E-pasta adrese: pr_sel@apollo.lv Faksa numurs: 64107217
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.priekuliselekcija.lv/
Pircēja profila adrese (URL): http://www.priekuliselekcija.lv/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: lauksaimniecība
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Fasādes (jumta) vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde APP “Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts” ēkai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 12
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Fasādes (jumta) vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde APP “Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts” ēkai

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
71000000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

1800 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VPLSI 2015/18 ERAF

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Fasādes (jumta) vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde APP “Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts” ēkai
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
23/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA “JaunRīga ECO”, 40103680902

Pasta adrese: Etnas iela 6—1

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1012

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1800    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1800    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionāla attīstības fonda projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai”, Vienošanās Nr. 2015/0020/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/013, ietvaros

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts, 90002129617
Pasta adrese: Struktoru iela 14
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1039 Valsts: Latvija

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv