Grozījumi: Būvprojektu, lokālplānojuma izstrādes, autoruzraudzības un ģeotehniskās izpētes pakalpojumu nodrošināšana Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām

Publicēts
08.12.2015
08.12.2015
Pasūtītājs
Latgales plānošanas reģions (90002181025)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.latgale.lv...
Zem ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM, IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU VAI PĀRTRAUKŠANU

Publicēšanas datums: 08/12/2015

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)


Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latgales plānošanas reģions, 90002181025


Pasta adrese: Atbrīvošanas alejā 95


Pilsēta/Novads: Rēzeknē


Pasta indekss: LV-4601

Valsts: Latvija

Kontaktpunkts (-i): Latgales plānošanas reģions, Saules iela 15, Daugavpils


Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Jeļena Pļuta

Tālruņa numurs: 65428111

E-pasta adrese: iepirkumi@latgale.lv


Faksa numurs: 26570782

Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.latgale.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.latgale.lv

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums: Būvprojektu, lokālplānojuma izstrādes, autoruzraudzības un ģeotehniskās izpētes pakalpojumu nodrošināšana Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām
II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts: Būvprojektu, lokālplānojuma izstrādes, autoruzraudzības un ģeotehniskās izpētes pakalpojumu nodrošināšana Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām
II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods
  Galvenā vārdnīca Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
Galvenais kods  71242000-6
Papildu kods (-i) 71332000-4
71400000-2
 
 

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids


III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu
Atklāta
Slēgta

Paātrināta slēgta

Sarunu procedūra
Paātrināta sarunu procedūra
Konkursa dialogs

Metu konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)
III.2. Administratīvā informācija


III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs: LPR 2015/9

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)
Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: (dd/mm/gggg)

Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 06/10/2015 (dd/mm/gggg)


III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums:
06/10/2015 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA


IV.1. Paziņojuma saturs

Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana Labojums Papildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

Iepirkuma procedūra tika pārtraukta.

Iepirkuma procedūra tika izbeigta.

Dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)


IV.3.1) Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijāPaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijaiAbi iemesliIV.3.2) Sākotnējā paziņojumāIepirkuma procedūras dokumentos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)Abos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)IV.3.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr. 3

Šī teksta vietā: Daļa Nr. 3, Iepirkuma līguma nosaukums: Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana Līvānu novada investīciju objektam

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Ņemot vērā, ka abos piedāvājumos norādītās finanšu piedāvājumu summas ievērojami pārsniedz Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV07 “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”, Nr.4.3-24/NFI/INP-0012, 2.aktivitātes “Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā” 2.4.apakšaktivitātes “Pašvaldību investīciju piesaistes materiālu izstrāde” paredzēto finansējumu attiecīgās pašvaldības investīciju objektam, iepirkumu komisija pieņēma lēmumu, pamatojoties uz nolikuma 17.7.apakšpunktu, pārtraukt iepirkumu 3.iepirkuma priekšmeta daļā.

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr. 4

Šī teksta vietā: Daļa Nr. 4, Iepirkuma līguma nosaukums: Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana Ludzas novada investīciju objektiem

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Ņemot vērā, ka vienīgā pretendenta finanšu piedāvājumā norādītā summa ievērojami pārsniedz Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV07 “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”, Nr.4.3-24/NFI/INP-0012, 2.aktivitātes “Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā” 2.4.apakšaktivitātes “Pašvaldību investīciju piesaistes materiālu izstrāde” paredzēto finansējumu attiecīgās pašvaldības investīciju objektam, iepirkumu komisija pieņēma lēmumu, pamatojoties uz nolikuma 17.7.apakšpunktu, pārtraukt iepirkumu 4.iepirkuma priekšmeta daļā.IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):


IV.5. šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv