Rezultāts: Pirmsskolas izglītības iestādes Ikšķilē būvprojekta iegāde, piesaiste vietai un autoruzraudzība

Publicēts
12.06.2015
12.06.2015
Pasūtītājs
Ikšķiles novada pašvaldība (90000013714)
Uzvarētājs
SIA "Campaign" (50003773841)
Summa
41 534,32 EUR
Sludinājums
www.ikskile.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 12/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Ikšķiles novada pašvaldība, 90000013714
Pasta adrese: Peldu iela 22
Pilsēta/Novads: Ikšķile, Ikšķiles novads Pasta indekss: LV-5052 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Guntars Kurmis Tālruņa numurs: 65055460, 29430141
E-pasta adrese: Guntars.Kurmis@ikskile.lv Faksa numurs: 65055457
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ikskile.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.ikskile.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Pirmsskolas izglītības iestādes Ikšķilē būvprojekta iegāde, piesaiste vietai un autoruzraudzība

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 12
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052; Lībiešu parks, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Pirmsskolas izglītības iestādes Ikšķilē būvprojekta iegāde, piesaiste vietai un autoruzraudzība

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
71000000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41534.32 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

INP 2015/16

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Pirmsskolas izglītības iestādes Ikšķilē būvprojekta iegāde, piesaiste vietai un autoruzraudzība
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
04/06/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Campaign", 50003773841

Pasta adrese: Sakas iela 15-2

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1067

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: sia.campaign@gmail.com

Tālruņa numurs: 29400263

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 41534.32    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 41534.32    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv