Rezultāts: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra attīstība: mācību korpusa Āzenes ielā 16, Ķīpsalā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 2003 006) pārbūves meta un Zinātnes un inovāciju centra jaunbūves meta izstrāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros

Publicēts
25.05.2015
25.05.2015
Pasūtītājs
Rīgas Tehniskā universitāte (90000068977)
Sludinājums
www.rtu.lv/content/view/3109/1439/l...
Virs ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR METU KONKURSA REZULTĀTIEM

Publicēšanas datums: 25/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums: Rīgas Tehniskā universitāte
(arī reģistrācijas numurs) 90000068977
Pasta adrese: Kaļķu 1
Pilsēta: Rīga Pasta indekss: LV 1658 Valsts: Latvija
Kontaktpunkts(-i): Kaļķu iela 1 - 322
Kontaktpersona(-as): Vineta Apine
Tālrunis: 67089767
E-pasts: vineta.apine@rtu.lv Fakss: 67089016
Interneta adrese (-es)
Vispārējā adrese (URL): http://www.rtu.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rtu.lv/content/view/3109/1439/lang,lv/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II. IEDAĻA. METU KONKURSA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Metu konkursa nosaukums
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra attīstība: mācību korpusa Āzenes ielā 16, Ķīpsalā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 2003 006) pārbūves meta un Zinātnes un inovāciju centra jaunbūves meta izstrāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros
II.1.2) Īss metu konkursa apraksts
1.iepirkuma daļa "Objekta Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra mācību korpusa Āzenes ielā 16, Ķīpsalā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 2003 006) pārbūves Meta izstrāde" un 2.iepirkuma daļa "Objekta Zinātnes un inovāciju centra jaunbūves apbūves Meta izstrāde"

II.1.3) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
71200000-0

III. IEDAĻA. PROCEDŪRA

III.1. Administratīvā informācija

III.1.1) Iepirkuma identifikācijas numurs RTU 2015/12
III.1.2) Iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūruJa jā:

Paziņojuma reģistrācijas numurs ES Oficiālajā Vēstnesī un publikācijas datums:

2015/S 044-076783 - 04/03/2015 - Paziņojums par metu konkursu

VAI

IV. IEDAĻA. KONKURSA REZULTĀTI

IV.1. Atlīdzība un godalgas
IV.1.1) Dalībnieku skaits: 1
IV.1.2) Ārvalstu dalībnieku skaits: 0
IV.3. Metu konkursa uzvarētāja nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds) un adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "Valeinis un Stepe"

Pasta adrese: Jāņa iela 7

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV1050

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.4. Piešķirtās godalgas vērtība (attiecīgā gadījumā)
Piešķirtās godalgas vērtība, bez PVN (tikai cipariem): 4000.00 Valūta: EUR

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Šis metu konkurss saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Kopienas fondi    JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēts projekts „Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība”
V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
V.3. šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.5. Iesniegumu izskatīšana
V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
Pilns nosaukums Iepirkumu uzraudzības birojs
(arī reģistrācijas numurs) 90001263305
Pasta adrese Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga Pasta indekss: LV-1010 Valsts Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv Telefons +371 67326719
Vispārējā adrese (URL): http://www.iub.gov.lv Fakss: +371 67326720

V.5.2) Iestāde, kas atbildīga par starpniecības procedūrām (attiecīgā gadījumā)
Pilns nosaukums
(arī reģistrācijas numurs)
Pasta adrese
Pilsēta: Pasta indekss: Valsts
E-pasts: Telefons
Vispārējā adrese (URL): Fakss:

V.5.3) Iesniegumu iesniegšanas termiņi
Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta otro daļu

V.5.4) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)
Pilns nosaukums Iepirkumu uzraudzības birojs
(arī reģistrācijas numurs) 90001263305
Pasta adrese Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga Pasta indekss: LV-1010 Valsts Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv Telefons +371 67326719
Vispārējā adrese (URL): http://www.iub.gov.lv Fakss: +371 67326720

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par metu konkursu

Avots: pvs.iub.gov.lv