Rezultāts: Kartogrāfiskā materiāla izstrādāšana Cēsu novada teritorijas plānojuma aizsargjoslu sadaļai

Publicēts
22.05.2015
22.05.2015
Pasūtītājs
Cēsu novada pašvaldība (90000031048)
Uzvarētājs
IK "Plānošanas eksperti" (40002142175)
Summa
3 440,00 EUR
Sludinājums
www.cesis.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Cēsu novada pašvaldība, 90000031048
Pasta adrese: Bērzaines iela 5
Pilsēta/Novads: Cēsis Pasta indekss: LV 4101 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Iveta Beķere Tālruņa numurs: 64123855
E-pasta adrese: iveta.bekere@dome.cesis.lv Faksa numurs: 64161801
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.cesis.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.cesis.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Kartogrāfiskā materiāla izstrādāšana Cēsu novada teritorijas plānojuma aizsargjoslu sadaļai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 12
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Cēsu novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Kartogrāfiskā materiāla izstrādāšana.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
71354000-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

3440 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

CNP 2015/21

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Kartogrāfiskā materiāla izstrādāšana Cēsu novada teritorijas plānojuma aizsargjoslu sadaļai.
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
13/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: IK "Plānošanas eksperti", 40002142175

Pasta adrese: Maija iela 16-3

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1006

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pauls@planosana.lv

Tālruņa numurs: 29209638

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3440    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3440    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv