Sludinājums: Vecpuišu parka Valmierā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Publicēts
01.04.2015
01.04.2015
Pasūtītājs
Valmieras pilsētas pašvaldība (90000043403)
Termiņš
15.04.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Iepirkuma komisijas sekretārs Raivis Grīviņš
E-pasts
Sludinājums
www.valmiera.lv/zina/pasvaldiba/pub...
Tālrunis
64207149

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/04/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valmieras pilsētas pašvaldība, 90000043403
Pasta adrese: Lāčplēša ielā 2
Pilsēta/Novads: Valmiera Pasta indekss: LV-4201 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Iepirkuma komisijas sekretārs Raivis Grīviņš Tālruņa numurs: 64207149
E-pasts: raivis.grivins@valmiera.lv Faksa numurs: 64207125
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.valmiera.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.valmiera.lv/zina/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Vecpuišu parka Valmierā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Vecpuišu parks, Valmierā

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Vecpuišu parka Valmierā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
71320000-7

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās 119 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VPP 2015/013P

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 15/04/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks Darba dienās no 8:00 līdz 17:00, trešdienās no 8:00 līdz 18:00, piektdienās 8:00 līdz 16:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 15/04/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 9:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

15/04/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 9:00
Vieta:  Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma noteikumi un tehniskā dokumentācija publicēta un pieejama Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv