Rezultāts: Lokālplānojuma izstrāde Ogresgala ciema teritorijas daļā, bijušās d/s “Ogre” teritorijā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
Ogres novada pašvaldība (90000024455)
Uzvarētājs
SIA "Grupa93" (50103129191)
Summa
6 192,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 21/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Ogres novada pašvaldība, 90000024455
Pasta adrese: Brīvības iela 33
Pilsēta/Novads: Ogre Pasta indekss: LV - 5001 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Diāna Vilčinska Tālruņa numurs: 65071170
E-pasta adrese: diana.vilcinska@ogresnovads.lv Faksa numurs: 65071161
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ogresnovads.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.ogresnovads.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Lokālplānojuma izstrāde Ogresgala ciema teritorijas daļā, bijušās d/s "Ogre" teritorijā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 12
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Ogresgala pagasts, Ogres novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Lokālplānojuma izstrāde Ogresgala ciema teritorijas daļā, bijušās d/s "Ogre" teritorijā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
71400000-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

6192 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ONP 2013/21

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Lokālplānojuma izstrāde Ogresgala ciema teritorijas daļā, bijušās d/s "Ogre" teritorijā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
14/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
5
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Grupa93", 50103129191

Pasta adrese: Kr.Barona iela 3-4

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1050

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@grupa93.lv

Tālruņa numurs: 67217043

Faksa numurs: 67217045

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6192    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6192    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv