Rezultāts: Tautastērpu piegāde Olaines Kultūras centram

Publicēts
22.08.2016
22.08.2016
Pasūtītājs
Olaines novada pašvaldība (90000024332)
Uzvarētājs
SIA "MUDURI" (40003487368)
Summa
10 795,23 EUR
Sludinājums
www.olaine.lv/precu-piegade/:wide/...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 22/08/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Olaines novada pašvaldība, 90000024332

Pasta adrese

Zemgales iela 33

Pilsēta / Novads

Olaine

Pasta indekss

LV-2114

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Anita Rituma

Tālruņa numurs

+371 67146050

Faksa numurs

+371 67963777

E-pasta adrese

iepirkumi@olaine.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.olaine.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.olaine.lv/precu-piegade/:wide/

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Tautastērpu piegāde Olaines Kultūras centram

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Olaines Kultūras centrs, Zeiferta iela 11, Olaine, Olaines novads, LV-2114

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Tautastērpu piegāde un uzstādīšana Olaines Kultūras centram, saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
18400000-3

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

10795.23 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ONP 2016/33

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par tautastērpu piegādi Olaines Kultūras centram

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

16/08/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "MUDURI", 40003487368

Pasta adrese

Tallinas iela 40-4

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1001

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 28607652

Faksa numurs

+371 67273784

E-pasts

muduri@inbox.lv

Vispārējā interneta adrese:

----

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 10795.23    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 10795.23    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Olaines Kultūras centrs, 90000023873

Pasta adrese

Zeiferta iela 11, Olaine

Pilsēta / novads

Olaines novads

Pasta indekss

LV-2114

Valsts

Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv