Sludinājums: „Tautas tērpu un apavu iegāde Pārgaujas novada Straupes pagasta deju kolektīviem un Raiskuma pagasta Jauktajam korim”

Publicēts
02.05.2016
02.05.2016
Pasūtītājs
Pārgaujas novada pašvaldība (90009116276)
Termiņš
16.05.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Anita Dzalba
E-pasts
Sludinājums
www.pargaujasnovads.lv/lv/iepirkumi...
Tālrunis
64132196

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 02/05/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Pārgaujas novada pašvaldība, 90009116276

Pasta adrese

"Iktes", Stalbe

Pilsēta / Novads

Stalbes pagasts, Pārgaujas novads

Pasta indekss

LV-4151

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Anita Dzalba

Tālruņa numurs

64132196

Faksa numurs

64132295

E-pasta adrese

anita.dzalba@pargaujasnovads.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.pargaujasnovads.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.pargaujasnovads.lv/lv/iepirkumi-8.2-panta-kartiba_1/

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

„Tautas tērpu un apavu iegāde Pārgaujas novada Straupes pagasta deju kolektīviem un Raiskuma pagasta Jauktajam korim”

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV008

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

1. un 2.daļā - adrese: „Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads; 3. un 4.daļā - adrese: „Auciemmuiža”, Auciems, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

„Tautas tērpu un apavu iegāde Pārgaujas novada Straupes pagasta deju kolektīviem un Raiskuma pagasta Jauktajam korim”

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
18400000-3 18800000-7

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  12 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

PNP 2016/8.ELFLA

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 16/05/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks darba dienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00 (piektdienās līdz plkst. 16.00)

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 16/05/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ELFLA, ELFLA, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv