Rezultāts: „Tērpu un apavu izgatavošana un piegāde pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma Centrs” kolektīvu vajadzībām”

Publicēts
09.12.2015
09.12.2015
Pasūtītājs
Rēzeknes pilsētas dome (90000025465)
Uzvarētājs
Biedrība “Ludzas amatnieks” (40008098222), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRISTĀLA KURPĪTE" (52402006111), Pašnodarbināta persona Silvija Mežinska (20036711444)
Summa
10 524,50 EUR
Sludinājums
www.rezekne.lv/dome/oficiala-inform...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 09/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rēzeknes pilsētas dome, 90000025465
Pasta adrese: Atbrīvošanas aleja 93
Pilsēta/Novads: Rēzekne Pasta indekss: LV-4601 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Gita Viļuma-Zaremba Tālruņa numurs: 64607683
E-pasta adrese: gita.viluma-zarembe@rezekne.lv Faksa numurs: 64607606
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rezekne.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rezekne.lv/dome/oficiala-informacija/iepirkumi/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


„Tērpu un apavu izgatavošana un piegāde pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma Centrs” kolektīvu vajadzībām”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rēzekne

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Tērpu un apavu izgatavošana un piegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
18000000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

10524.5 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RPD 2015/97

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Etnogrāfisko tērpu izgatavošana un piegāde
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
04/12/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Biedrība “Ludzas amatnieks”, 40008098222

Pasta adrese: Tālavijas iela 27A

Pilsēta/Novads: Ludza

Pasta indekss: LV-5701

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: ligakondrate@inbox.lv

Tālruņa numurs: 29467925

Faksa numurs: 65707202

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5444.5    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 5444.5    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: apavu (pie tautas tērpiem) izgatavošana un piegāde
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
04/12/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRISTĀLA KURPĪTE", 52402006111

Pasta adrese: Atbrīvošanas aleja 130

Pilsēta/Novads: Rēzekne

Pasta indekss: LV-4601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: kurpite@kurpite.lv

Tālruņa numurs: 29474998

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2080    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2080    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tērpu izgatavošana vīriešu korim
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
04/12/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Pašnodarbināta persona Silvija Mežinska, 20036711444

Pasta adrese: Atbrīvošanas aleja 58-21

Pilsēta/Novads: Rēzekne

Pasta indekss: LV-4601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: silvija.Mezinska@ru.lv

Tālruņa numurs: 29716353

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3000    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma Centrs”, 90009923415
Pasta adrese: Atbrīvošanas aleja 93
Pilsēta/Novads: Rēzekne Pasta indekss: LV-4601 Valsts: Latvija

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv