Rezultāts: Par reprezentatīvo materiālu iegādi Valsts izglītības attīstības aģentūras programmu publicitātes nodrošināšanai

Publicēts
25.05.2015
25.05.2015
Pasūtītājs
Valsts izglītības attīstības aģentūra (90001800413)
Uzvarētājs
SIA "GEKA" (43603008853), SIA "Pro-Baltic" (40003850621), SIA "Parnass Presentreklam" (40003101935)
Summa
41 900,00 EUR
Sludinājums
viaa.gov.lv/lat/viaa/valsts_iepirku...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 25/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts izglītības attīstības aģentūra, 90001800413
Pasta adrese: Vaļņu iela 1
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1050 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Iluta Kažmēre Tālruņa numurs: 67785469
E-pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv Faksa numurs: 67814344
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://viaa.gov.lv/lat/
Pircēja profila adrese (URL): http://viaa.gov.lv/lat/viaa/valsts_iepirkumi/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Par reprezentatīvo materiālu iegādi Valsts izglītības attīstības aģentūras programmu publicitātes nodrošināšanai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga, Vaļņu iela 1

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Reprezentācijas materiālu iegāde VIAA programmu publicitātes nodrošināšanai

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
18530000-3 22000000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41900 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VIAA 2015/14 ESF

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Vispārīgā vienošanās par reprezentatīvo materiālu iegādi VIAA programmu publicitātes nodrošināšanai
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
13/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "GEKA", 43603008853

Pasta adrese: "Zīles", Līvānu 19

Pilsēta/Novads: Mūsa, Bauskas novads

Pasta indekss: LV-3901

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Pro-Baltic", 40003850621

Pasta adrese: Valguma 5-2

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1048

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Parnass Presentreklam", 40003101935

Pasta adrese: Miera iela 17

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1001

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 41900    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 41900    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ESF, Eiropas Sociālā fonda projekts "Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālas izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana" (vienošanās Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001) un Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" 2.kārtas projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" (projekta id.Nr.7.2.1.JG2).

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei
Saimnieciskais izdevīgums.


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv