Grozījumi2015/11/052015/11/05 Latvijas Universitāte (90000076669)

Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība” un „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām piegāde

Grozījumi2015/10/222015/10/22 Latvijas Universitāte (90000076669)

Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība” un „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām piegāde

Grozījumi2015/07/072015/07/07 Latvijas Universitāte (90000076669)

„Mēbeles ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību) un projekta „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām”

Grozījumi2015/06/292015/06/29 Latvijas Universitāte (90000076669)

Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektiem „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”,„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība” un „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība””

Grozījumi2015/06/022015/06/02 Latvijas Universitāte (90000076669)

Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektam „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” un projektam „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”

Grozījumi2015/05/202015/05/20 Latvijas Universitāte (90000076669)

Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektam „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” un projektam „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”

Grozījumi2015/05/062015/05/12 Latvijas Universitāte (90000076669)

“Pētnieciskā aparatūra ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” un „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”