Sludinājums: Pilna mēroga ražošanas iekārtu prototips heterogēnām poliolu kompozīcijām

Publicēts
07.03.2018
07.03.2018
Pasūtītājs
SIA TENAPORS (48503013798)
Termiņš
29.03.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 07/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA TENAPORS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48503013798

Adrese

Spodrības 1, Latvija, LV-3701

Tālruņa numurs(-i)

+371 63720901

Faksa numurs(-i) (ja ir)

+37163720964

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Komercdirektors, Uldis Bariss, +371 63720901, tenapors@tenaxgrupa.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Pilna mēroga ražošanas iekārtu prototips heterogēnām poliolu kompozīcijām

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Lauku 23, Dobele, LV3701

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/09/2020

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

750000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

29/03/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:30
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Spodrības 1, Dobele, LV3701

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

"Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskais atbalsta mērķis "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākums "Atbalsts jaunu produktuieviešanai ražošanā"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv