Sludinājums: Palīgtelpas būvniecība un alus raudzēšanas tvertņu iekārtu iepirkšana, kā arī autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana būvniecības laikā un uzstādīšana SIA “UŽAVAS ALUS

Publicēts
06.03.2018
06.03.2018
Pasūtītājs
SIA "UŽAVAS ALUS" (41201005223)
Termiņš
06.04.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 06/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "UŽAVAS ALUS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41201005223

Adrese

Ventspils nov., Užavas pag., "Zaksi", LV-3627, Latvija, LV-3627

Tālruņa numurs(-i)

+37128462326

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Reinis Budriķis, konsultants, +37128462326, reinis.budrikis@civitta.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Palīgtelpas būvniecība un alus raudzēšanas tvertņu iekārtu iepirkšana, kā arī autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana būvniecības laikā un uzstādīšana SIA "UŽAVAS ALUS

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Ventspils nov., Užavas pag., "Zaksi", LV-3627

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

2500000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

06/04/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 12:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ventspils nov., Užavas pag., "Zaksi", LV-3627

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

"Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" (pasākuma kods – 4.2.) ietvaros.

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

529159__0_iepirkumanolikumsuavasalus.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv