Sludinājums: Tehnoloģiskā līnija zivju miltu ražošanai

Publicēts
17.07.2017
17.07.2017
Pasūtītājs
Biedrība "Salacgrīvas zvejas produktu ražotāju organizācija" (40008259551)
Termiņš
28.08.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 17/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība "Salacgrīvas zvejas produktu ražotāju organizācija"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008259551

Adrese

Pērnavas iela 55, Salacgrīva, Latvija, LV-4033

Tālruņa numurs(-i)

+37126467585

Faksa numurs(-i) (ja ir)

+37164024116

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Guntis Bergs, +37126467585, guntis.bergs@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Tehnoloģiskā līnija zivju miltu ražošanai

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Ganību iela 4, Salacgrīva

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1050000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

28/08/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Pērnavas iela 55, Salacgrīva

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv