Sludinājums: traktors

Publicēts
25.06.2018
25.06.2018
Pasūtītājs
ZS "Dadzi" (48501018184)
Termiņš
10.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS "Dadzi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48501018184

Adrese

"Bērzupes", Novadnieku pagasts, Saldus novads, Latvija, LV-3801

Tālruņa numurs(-i)

26409310

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Tālis Jurgenovskis, īpašnieks, tel.Nr. 26409310; dadzi2@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

traktors

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Bērzupes", Novadnieku pagasts, saldus novads, LV-3801

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

90000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

10/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Bērzupes", Novadnieku pagasts, saldus novads, LV-3801

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

ELFLA

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

542143__0_tehniskaspecifikacija.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv