Rezultāts: Augu daļu un augsnes agroķīmisko analīžu veikšana, augļu paraugu šūnu izmēru noteikšana Dārzkopības institūta īstenoto zinātnisko projektu vajadzībām

Publicēts
18.07.2017
18.07.2017
Pasūtītājs
Atvasināta Publiska Persona „Dārzkopības institūts” (90002127692)
Uzvarētājs
Rīgas Tehniskā universitāte (90000068977)
Summa
6 000,00 EUR
Sludinājums
www.darzkopibasinstituts.lv/Iepirku...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 18/07/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Atvasināta Publiska Persona „Dārzkopības institūts”, 90002127692

Pasta adrese

Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV-3701

Pilsēta / Novads

Dobele

Pasta indekss

LV-3701

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV009

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Evija Mizga

Tālruņa numurs

63722294

Faksa numurs

63781718

E-pasta adrese

evija.mizga@llu.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.darzkopibasinstituts.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.darzkopibasinstituts.lv/Iepirkums.html

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: atvasināta publiska persona
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: zinātne

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Augu daļu un augsnes agroķīmisko analīžu veikšana, augļu paraugu šūnu izmēru noteikšana Dārzkopības institūta īstenoto zinātnisko projektu vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV009

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV-3701

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Augu daļu un augsnes agroķīmisko analīžu veikšana, augļu paraugu šūnu izmēru noteikšana Dārzkopības institūta īstenoto zinātnisko projektu vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
73111000-3

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

6000 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

DI 2017/8/ERAF

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 120/2017        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Augļu paraugu šūnu izmēra noteikšana

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

14/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Rīgas Tehniskā universitāte, 90000068977

Pasta adrese

Kaļķu ielā 1

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1658

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67089333

Faksa numurs

E-pasts

janis.locs@rtu.lv

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

www.rtu.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6000    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


 1. ERAF, 1. ERAF, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, "Perspektīvas augļaugu komerckultūras – krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) vidi saudzējoša audzēšana un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas"

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv