Rezultāts: Ziņu aģentūras pakalpojumi un mediju monitorings

Publicēts
18.01.2017
18.01.2017
Pasūtītājs
VAS Latvijas Valsts ceļi (40003344207)
Uzvarētājs
SIA "Leta" (40003229349)
Summa
10 860,00 EUR
Sludinājums
lvceli.lv/sadarbibas-partneriem/#ie...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 18/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

VAS Latvijas Valsts ceļi, 40003344207

Pasta adrese

Gogoļa 3, Rīga, LV - 1050

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1050

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Sandra Vanzoviča

Tālruņa numurs

+37167028136

Faksa numurs

+37167028171

E-pasta adrese

sandra.vanzovica@lvceli.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://lvceli.lv/

Pircēja profila adrese (URL): http://lvceli.lv/sadarbibas-partneriem/#iepirkumi

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: Autoceļi

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Ziņu aģentūras pakalpojumi un mediju monitorings

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Latvija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Ziņu aģentūras pakalpojumi un mediju monitorings

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
92400000-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

10860 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LVC2016/226

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Ziņu aģentūras pakalpojumi un mediju monitorings

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

16/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Leta", 40003229349

Pasta adrese

Marijas iela 2

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+37167222509

Faksa numurs

+37167223850

E-pasts

marketing@leta.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 10860    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 10860    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv