Grozījumi: Projekta “A-CDM RIGA” darbības koncepcijas, tehnisko prasību un procedūru izstrāde

Publicēts
16.01.2017
16.01.2017
Pasūtītājs
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" (40003038621)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.lgs.lv/lv/corporate-information...
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 16/01/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme", 40003038621

Pasta adrese

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme", KDP ēka, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads

Pilsēta / Novads

Mārupes novads

Pasta indekss

1053

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme", KDP ēka, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Ēriks Ezeriņš

Tālruņa numurs

67300811

Faksa numurs

67300803

E-pasta adrese

iepirkumi@lgs.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lgs.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.lgs.lv/lv/corporate-information/purchases/

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

Projekta "A-CDM RIGA" darbības koncepcijas, tehnisko prasību un procedūru izstrāde

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

Projekta "A-CDM RIGA" darbības koncepcijas, tehnisko prasību un procedūru izstrāde

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
73200000-4

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu

imageAtklāta
imageSlēgta
imagePaātrināta slēgta
imageSarunu procedūra
imagePaātrināta sarunu procedūra
imageKonkursa dialogs
imageMetu konkurss
imageSarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu
imageLīguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

VAS "LGS" 2016/93

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: 2016/S 246-450448 21/12/2016 (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 21/12/2016 (dd/mm/gggg)

III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums

21/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Paziņojuma saturs

imageIepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana
imageLabojums
imagePapildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

imageIepirkuma procedūra tika pārtraukta.
imageIepirkuma procedūra tika izbeigta.
imageDinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.
image Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.3.1)

image Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā
imagePaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai
imageAbi iemesli

IV.3.2)

imageSākotnējā paziņojumā
imageIepirkuma procedūras dokumentos
imageAbos (sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)

IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

IV.5. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv