Sludinājums: Kokrūpniecības un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību programma (K sadaļa)

Publicēts
13.09.2017
13.09.2017
Pasūtītājs
Biedrība "Zaļās mājas" (40008109954)
Termiņš
27.09.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 13/09/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība "Zaļās mājas"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008109954

Adrese

Skaistkalnes iela 1, Rīga, Latvija, LV-1004

Tālruņa numurs(-i)

25908122

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

projekta koordinators, Artūrs Mežals, 29456113, projekti@zalasmajas.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Kokrūpniecības un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību programma (K sadaļa)

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Latvija un/vai ārvalstis (Pretendenta - apmācību pakalpojuma sniedzēja nodrošinātās telpās vai gala saņēmēju - komersantu nodrošinātās telpās)

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

220000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

27/09/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ernesta Birznieka-Upīša iela 20A, 1.korp., 505.kab., Rīga, Latvija, LV-1050

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām, 1.kārta.

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

10.  Pievienotie dokumenti

506592__0_teh.speczm11.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv