Rezultāts: Kvalifikācijas prakses nodrošināšana PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izglītojamajiem ārpus izglītības iestādes

Publicēts
13.07.2017
13.07.2017
Pasūtītājs
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgas Valsts tehnikums (90000281996)
Uzvarētājs
SIA "FRISTAR" (40003658252), SIA "Trans SN" (41502014307), VAS "Latvijas dzelzceļš" (40003032065), SIA "Gollner Spedition" (40003296369), SIA "Kuehne+Nagel" (40003091853), SIA "Zemgus LB" (40003516972), SIA "Talsu Kristīgā skola" (40003255869), Nodibinājums "Talsu novada fonds" (50008073841), SIA "Poligrāfijas grupa Mūkusala" (40003771247), SIA "Gandrs Poligrāfija" (40103538158)
Summa
6 434,40 EUR
Sludinājums
www.rvt.lv/sabiedriba/informativie-...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 13/07/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgas Valsts tehnikums, 90000281996

Pasta adrese

Kr. Valdemāra iela 1c

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Jānis Arkls

Tālruņa numurs

28811020

Faksa numurs

67322944

E-pasta adrese

kanceleja@rvt.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rvt.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.rvt.lv/sabiedriba/informativie-pazinojumi

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Kvalifikācijas prakses nodrošināšana PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izglītojamajiem ārpus izglītības iestādes

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Kvalifikācijas prakses nodrošināšana PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izglītojamajiem ārpus izglītības iestādes

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
80210000-9

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

6434.4 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RVT 2017/11

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 01.1-29/281        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: "Grāmatvedība" profesijā "Grāmatvedis"

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

05/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "FRISTAR", 40003658252

Pasta adrese

Biķernieku iela 4

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1039

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67459175

Faksa numurs

67459146

E-pasts

fristar@inbox.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

https://www.firmas.lv/profile/fristar-sia/40003658252

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Trans SN", 41502014307

Pasta adrese

Daugavpils iela 68-24

Pilsēta / novads

Preiļi, Preiļu novads

Pasta indekss

LV-5301

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29413930, 27863695

Faksa numurs

65381164

E-pasts

transsn2@inbox.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

https://www.firmas.lv/profile/trans-sn-sia/41502014307

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 809.2    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 809.2    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 01.1-29/285        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: "Dzelzceļa pakalpojumi" profesijā "dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis"

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

10/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

VAS "Latvijas dzelzceļš", 40003032065

Pasta adrese

Gogoļa iela 3

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1547

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67233187

Faksa numurs

67234906

E-pasts

antonija.kokina@ldz.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

https://www.ldz.lv/

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2023    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2023    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 01.1-29/282; 01.1-29/288        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: "telemehānika un loģistika" profesijā "Loģistikas darbinieks"

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

07/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Gollner Spedition", 40003296369

Pasta adrese

Braslas iela 20

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1084

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67514725

Faksa numurs

67563650

E-pasts

riga@gollner-spedition.eu

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

www.goellner-spedition.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Kuehne+Nagel", 40003091853

Pasta adrese

"Rubeņi 2"

Pilsēta / novads

Saurieši

Pasta indekss

LV-2118

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67505860

Faksa numurs

67113755

E-pasts

info.riga@kuehe-nagel.com

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

www.kuehe-nagel.com

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1174.6    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1174.6    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 01.1-29/290        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: "Poligrāfija un izdevējdarbība" profesijā "Iespieddarbu noformējuma speciālists"

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

13/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Zemgus LB", 40003516972

Pasta adrese

Brīvības gatve 401-1

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1024

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67808608

Faksa numurs

67808608

E-pasts

zemgus@zemgus.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

www.zemgus.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 404.6    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 404.6    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 01.1-29/280; 01.1-29/286        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: "Administratīvie un sekretāra pakalpojumi" profesijā "Klientu apkalpošanas speciālists"

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

10/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Talsu Kristīgā skola", 40003255869

Pasta adrese

J. Grota iela 1

Pilsēta / novads

Talsi

Pasta indekss

LV-3201

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

63291671

Faksa numurs

63291671

E-pasts

ingunatks@gmail.com

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

www.tks.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Nodibinājums "Talsu novada fonds", 50008073841

Pasta adrese

Kr. Valdemāra iela 17a

Pilsēta / novads

Talsi

Pasta indekss

LV-3201

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

26596146

Faksa numurs

26596146

E-pasts

iveta.rorbaha@talsi.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

www.tnf.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 809.2    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 809.2    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 01.1-29/279; 01.1-29/289        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: "Poligrāfija ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana" profesijā "Poligrāfijas ražošanas tehniķis"

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

13/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Poligrāfijas grupa Mūkusala", 40003771247

Pasta adrese

Mūkusalas iela 15A

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1004

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

670631187

Faksa numurs

67063275

E-pasts

pgm@pgm.l

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

www.pgm.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Gandrs Poligrāfija", 40103538158

Pasta adrese

Kapseļu iela 11

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1046

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67610009

Faksa numurs

67610009

E-pasts

poligrafija@gandrs.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

https://print.gandrs.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1213.8    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1213.8    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Viens darba devējs nevar nodrošināt nepieciešamo prakses vietu skaitu

Avots: pvs.iub.gov.lv