Sludinājums: Automatiskā pulverkrāsošanas sistēma

Publicēts
05.03.2018
05.03.2018
Pasūtītājs
SIA Lyngson (40003822806)
Termiņš
20.03.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 05/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Lyngson

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003822806

Adrese

"Akači", Grēnes, Olaines pag., Olaines nov., Latvija, LV-2127

Tālruņa numurs(-i)

67796710

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Prokūrists Uldis Benhens mob.: +(371) 29474739; e-pasts: Uldis.benhens@lyngson.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Automatiskā pulverkrāsošanas sistēma

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Akači”, Grēnes, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127, Latvija

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

280000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

20/03/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: “Akači”, Grēnes, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127, Latvija.

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līguma aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

Avots: pvs.iub.gov.lv