Rezultāts: Ražošanas ēkas vienkāršota atjaunošana

Publicēts
17.07.2017
17.07.2017
Pasūtītājs
SIA "ONIORS ZIVIS" (41503055622)
Uzvarētājs
SIA Daugavpils Celtnieks (51503019271)
Summa
107 536,28 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 17/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "ONIORS ZIVIS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41503055622

Adrese

Zeļinska iela 20, Daugavpils, Latvija, LV-5410

Tālruņa numurs(-i)

65440465

Faksa numurs(-i) (ja ir)

65440465

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

projektu vadītājs Vladimirs Orlovs, t.29464487, oniors_zivis@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ražošanas ēkas vienkāršota atjaunošana

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

19/06/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

17/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Daugavpils Būvremonts 40003214470 Raiņa iela 20, Daugavpils, LV-5401 Latvija
SIA Daugavpils Būvmehanizācija 41503004630 18.Novembra iela 103-416, Daugavpils, LV-5404 Latvija
SIA Daugavpils Celtnieks 51503019271 Kārklu iela 8, Daugavpils, LV-5401 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Daugavpils Celtnieks 51503019271 Kārklu iela 8, Daugavpils, LV-5401 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

107536.28 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv