Sludinājums: Sālījuma maisītājs – 1 gab.

Publicēts
20.06.2017
20.06.2017
Pasūtītājs
SIA "Kurzemes Gaļsaimnieks" (42103022606)
Termiņš
06.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 20/06/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Kurzemes Gaļsaimnieks"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42103022606

Adrese

"Pūpoli", Paplaka, Virgas pagasts, Priekules novads, Latvija, LV-3433

Tālruņa numurs(-i)

+371 26571577; +371 63481070; +371 29477786

Faksa numurs(-i) (ja ir)

+371 63481071

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes locekle Kitija Rosvalde-Bērziņa

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Sālījuma maisītājs – 1 gab.

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

SIA „Kurzemes Gaļsaimnieks”, „Pūpoli”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., Latvija, LV-3433

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/10/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

10000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

06/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA „Kurzemes Gaļsaimnieks”, „Pūpoli”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., Latvija, LV-3433

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests (LAD)

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

“Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.2. apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Piedāvājums sagatavots datorrakstā saskaņā ar iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju. Piedāvājums iesniedzams 2 oriģinālos eksemplāros uz piedāvātāja uzņēmuma veidlapas, parakstīts, apzīmogots. Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.598 6.5.4.punktu, preces piegādātājam jābūt vismaz viena gada darbības pieredzei jomā, ar kuru saistīs iepirkums.

10.  Pievienotie dokumenti

498166__0_Maisitajs26217.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv