Grozījumi: Par VEF Kultūras pils Ropažu ielā 2, pārbūves un rekonstrukcijas darbiem

Publicēts
14.07.2017
14.07.2017
Pasūtītājs
Rīgas domes Īpašuma departaments (90000038741)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga...
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā

Publicēšanas datums: 14/07/2017

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rīgas domes Īpašuma departaments, 90000038741

Pasta adrese

Riharda vāgnera iela 5

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV006

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Zane Muceniece

Tālruņa numurs

67181916

Faksa numurs

67037235

E-pasta adrese

zane.muceniece@riga.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.pasvaldiba.riga.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/Rigas_pashv_iepirk/Ipasuma_departaments/iepirkumi/Iepirkumi_2013/

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Par VEF Kultūras pils Ropažu ielā 2, pārbūves un rekonstrukcijas darbiem

II.1.2)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45000000-7

II.1.3) Līguma veids

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

II.2. Apraksts

Daļa Nr. 1

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Par VEF Kultūras pils Ropažu ielā 2, Rīgā, pārbūves un rekonstrukcijas darbiem


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45000000-7

II.2.3) Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods

LV006

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga: Ropažu iela 2


II.2.4) Iepirkuma apraksts līguma noslēgšanas brīdī: (būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums)

Par VEF Kultūras pils Ropažu ielā 2,Rīgā, pārbūves un rekonstrukcijas darbi

II.2.5) Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Darbības laiks mēnešos: 17 vai dienās 0 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde (dd/mm/gggg)
Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:


II.2.6) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


 1. ERAF un KPFI, Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Klimata pārmaiņu finanšu instrumentsIII IEDAĻA. Procedūra

III.1. Administratīvā informācija

III.1.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

RDĪD 2015/49

III.1.2) Paziņojuma par šā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publicēšanas datums un reģistrācijas numurs

Paziņojuma reģistrācijas numurs OV: 2015/S 231-419204
Paziņojuma publicēšanas datums OV: 28/11/2015 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma Nr.: DI-16-24-lī

Daļas Nr.:

IV.1. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

IV.1.1) Līguma noslēgšanas datums:

10/02/2016 (dd/mm/gggg)

IV.1.2) Infomācija par piedāvājumiem

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.1.3) Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "VELVE", 40003064412

Pasta adrese

Kuldīgas iela 51

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1046

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67070171

Faksa numurs

67820517

E-pasts

velve@velve.lv

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

www.velve.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.1.4) Informācija par līguma vai daļas līgumcenu (līguma noslēgšanas brīdī; bez PVN, tikai cipariem)

Kopējā līgumcena: 8971046.53 Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Paziņojuma nosūtīšanas datums publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

 Paziņojuma nosūtīšanas datums: 12/07/2017

V.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.3. Iesniegumu izskatīšana

V.3.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.3.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:

V.3.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, Iepirkumu uzraudzības birojs

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

VI IEDAĻA: Izmaiņas līgumā

VI.1. Iepirkuma apraksts pēc izmaiņām

VI.1.1) Galvenās CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45000000-7

VI.1.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)


VI.1.3) Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga: Ropažu iela 2


VI.1.4) Iepirkuma apraksts: (būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums)

VEF Kultūras pils Ropažu ielā 2, Rīgā, pārbūves un restaurācijas darbi

VI.1.5) Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Darbības laiks mēnešos: 17 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde (dd/mm/gggg)
Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:


VI.1.6) Informācija par līguma vai daļas līgumcenu (bez PVN, tikai cipariem)

Kopējā līgumcena: 1581344.73 Valūta: EUR

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

VI.1.7) Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "VELVE", 40003064412

Pasta adrese

Kuldīgas iela 51

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1046

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67070171

Faksa numurs

67820517

E-pasts

velve@velve.lv

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

www.velve.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

VI.2. Informācija par izmaiņām

VI.2.1) Izmaiņu veids un apmērs (ar norādi par iespējamām iepriekšējām izmaiņām līgumā):

Izmaiņas darbu apjomos,palielināta līguma summa

VI.2.2) Izmaiņu iemesli

image Nepieciešami sākotnējā uzvarējušā pretendenta veikti papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes.
Apraksts par ekonomiskajiem un tehniskajiem iemesliem un neērtībām vai būtisku izmaksu pieaugumu, kas kavē uzvarējušā pretendenta maiņu:

image Izmaiņas ir vajadzīgas tādu apstākļu dēļ, ko rūpīgs pasūtītājs nevarēja paredzēt.
To apstākļu apraksts, kas radījuši nepieciešamību pēc izmaiņām, un skaidrojums par šo apstākļu neparedzamību:
Pēc demontāžas un apdares materiālu noņemšanas, bija iespējams precīzi apsekot būvdetaļas, izpētīt ēkas tehnisko stāvokli un precizēt formas-izmērus. Konstatēts: cokola betona masas erozija un stiegrojuma sairums (tērauda korozija); zem apmetuma liels daudzums ēkas būvniecības perioda sastatņu enkurojuma korodējušu palieku; hidroizolācijas neesamība un citi pamatu defekti; noņemot grīdu virssegumus, konstatēts koka dēļu pamatnes un grīdas siju slikts tehniskais stāvoklis (koka sausā trupe un fiziska nolietošanās); atsedzot sijas, konstatēti koka siju pārseguma konstrukciju būtiski bojājumi. Mainīts ugunsdrošības LBN - jāpārstrādā UPP, paredzot ugunsdrošo nodalījumu – koka siju pārsegumu pārbūvi, izveidojot nedegošas starpstāvu diafragmas – dzelzsbetona pārsegumus, demontējot starpsienas u.c. būvelementus un izbūvējot jaunus. Zemgrīdas konstrukciju slikts stāvoklis zem galvenā vestibila (neviendabīga betona masa ar izdrupumiem, neregulāru ģeometriju un atkāpēm no vertikalitātes).

VI.2.3) Cenas pieaugums

Atjauninātā kopējā līgumcena bez PVN pirms izmaiņām (ņemot vērā iespējamās iepriekšējās līguma izmaiņas un cenas pielāgojumus): 9824459.06 Valūta: EUR

Kopējā līgumcena bez PVN pēc izmaiņām: 11405803.79 Valūta: EUR

Avots: pvs.iub.gov.lv