Sludinājums: Cūkkopības kompleksa “Laukmuiža” cūku kūts rekonstrukcija, saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko specifikāciju.

Publicēts
13.07.2017
13.07.2017
Pasūtītājs
zs Priednieki (49001003773)
Termiņš
08.08.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 13/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

zs Priednieki

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

49001003773

Adrese

Priednieki, Ārlavas pag., Talsu nov.,, Latvija, LV3260

Tālruņa numurs(-i)

29427326

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks, Jānis Silgals, 29427326, zspriednieki@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Cūkkopības kompleksa "Laukmuiža" cūku kūts rekonstrukcija, saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko specifikāciju.

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Laukmuiža", Ārlavas pagasts, Talsu novads, LV 3260

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/10/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

150000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

08/08/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Priednieki, Ārlavas pag., Talsu novads, LV-3260

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma ''Ieguldījumi materiālajos aktīvos"

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās (pasākuma kods -4.1)

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

500496__0_cukukutsspecifikacija72171.zip

Avots: pvs.iub.gov.lv