Grozījumi: Tenisa centra “Lielupe” pārbūves 1.kārtas būvdarbi

Publicēts
19.06.2017
19.06.2017
Pasūtītājs
SIA "Tenisa centrs "Lielupe"" (40003030774)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.tenisslielupe.lv...
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Publicēšanas datums: 19/06/2017

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA "Tenisa centrs "Lielupe"", 40003030774

Pasta adrese

Oskara Kalpaka prospekts 16

Pilsēta / Novads

Jūrmala

Pasta indekss

LV2010

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV007

Kontaktpunkts(-i)

Administrācija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Inga Upenāja

Tālruņa numurs

26555684

Faksa numurs

E-pasta adrese

inga.upenaja@tenisslielupe.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.tenisslielupe.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.tenisslielupe.lv

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

Tenisa centra “Lielupe” pārbūves 1.kārtas būvdarbi

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

Tenisa centra “Lielupe” pārbūves 1.kārtas būvdarbi

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45220000-5

II.1.4) Līguma veids

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu vai sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem

imageAtklāts konkurss
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
imageKonkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināta konkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināts atklāts konkurss
imageKonkursa dialogs
imageInovācijas partnerības procedūra
imageMetu konkurss
imageSociālie un citi īpaši pakalpojumi

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

TCL 2017/3/AK

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un nosūtīšanas datums OV: (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB tīmekļa vietnē: 01/06/2017 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.1.1)

image Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā
image Paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai

IV.1.2) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

Iedaļas Nr: II.2.6)

Teksta labojuma vieta:
Paredzamā līgumcena (tikai cipariem)
Šī teksta vietā:
1650000
Jābūt:
2000000

IV.1.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Iedaļas Nr: IV.2.4)

Datumu labojuma vieta:
Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
Šī teksta vietā:
22/06/2017 (dd/mm/gggg) 10:00
Jābūt:
03/07/2017 (dd/mm/gggg) 10:00

Iedaļas Nr: IV.2.9)

Datumu labojuma vieta:
Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)
Šī teksta vietā:
22/06/2017 (dd/mm/gggg) 10:00
Jābūt:
03/07/2017 (dd/mm/gggg) 10:00

IV.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Grozījumi iepirkuma nolikumā

IV.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

Avots: pvs.iub.gov.lv