Rezultāts2015/08/202015/08/20 Latvijas Universitāte (90000076669)

Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektiem „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”,„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība” un „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība””

Rezultāts2015/03/172015/03/17 Latvijas Universitāte (90000076669)

,,Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ,,Zinātnes infrastruktūras attīstība”projektu ,,Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība”un ,,Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība”vajadzībām”

Rezultāts2015/02/042015/02/04 Latvijas Universitāte (90000076669)

,,Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ,,Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu ,,Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība” un ,, Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” vajadzībām”