Rezultāts2018/03/202018/03/20 AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)

Mežizstrādes procesā radušos risu līdzināšana no 2018. – 2021.gadam, slēdzot vispārīgo vienošanos